Feedback-flag-en
Medium_icon

olga-glowacka

What a pity! If you can see this text, it means that olga-glowacka has not given any information about themselves yet. We hope that this will change very soon!

About > Activities

Pracownia ceramiczna - kr?cenie na kole
by olka84

Sasha Boole
Muzyka ukraina/folk/country
by olka84

Ko?o Blues Festival 2015 - koncert D?em
by olka84

135 lat MPK. Wycieczka po najwi?kszej zajezdni.
by olka84

Chwila dla siebie. Projekt wstepny wk?adki do kubka.
by olka84

I znów robi? za koci? poduszk?.
by olka84