Feedback-flag-en
Medium_icon

olga-glowacka

What a pity! If you can see this text, it means that olga-glowacka has not given any information about themselves yet. We hope that this will change very soon!

About > Activities

Chwila dla siebie. Projekt wstepny wk?adki do kubka.
by olka84

I znów robi? za koci? poduszk?.
by olka84

Wielka Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy Ko?o 2015 - ?wiate?ko do Nieba
by olka84

Kolski cmentarz w listopadowy dzie?.
by olka84

Pierwszy wypalenie z g?owy. Teraz tylko wyg?adzi? kanty, poszkliwi?, wypali? i b?dzie mo?na u?ywa?.
Tylko w jakim kolorze je zrobi??
by olka84

Plener fotograficzny w Russowie.
by olka84

Plener fotograficzny w Russowie.
by olka84

Plener fotograficzny w Russowie.
by olka84

Plener fotograficzny w Russowie.
by olka84

Dzie?o mojej mamy. Ceramiczna bi?uteria.
by olka84