„B.Morisot, Amme mit Kind (Julie Manet)“

from the gallery of AKG Images
Description:

B.Morisot, Amme mit Kind (Julie Manet) Morisot, Berthe 1841-1895. Nourrice et bebe' (Amme mit Kind (Julie Manet)), 1879/80. (Eugenie Julie Manet (1878-1966), Toch- ter der Kuenstlerin). Oel auf Leinwand, 50 x 61 cm. USA, Privatsammlung.

Picture ID: 2059478