„Heidelberger Schloss / Photochrom“

from the gallery of AKG Images
Description:

Heidelberger Schloss / Photochrom Heidelberg (Baden-Wuerttemberg), Heidelberger Schloss (erbaut ab 1225 Residenz der Kurfuersten der Pfalz, 1689 u. 1693 zerstoert). - Heidelberg'. - (Blick ueber den Neckar auf das Schloss). Photochrom, April 1894 (P.Z. 0470)

Picture ID: fc05d3b