Monika Swakowska

Monika Swakowska

freelance photographer - fashion photographer

All works by Monika Swakowska (2 pictures)

Filter