„Lucas van Leyden / Zng.v.Duerer“

from the gallery of AKG Images
Description:

Lucas van Leyden / Zng.v.Duerer Leyden, Lucas van, hollaend. Maler, Leiden 1494 - ebd. 1533. - Portraet. - Zeichnung, 1520/21, von Albrecht Duerer (1471-1528). Silberstift, 24,4 x 171 cm. Lille, Musee Wicar.

Picture ID: d503d66